OndernemingsAdvisering
Nieuwenstein B.V.
OAN
 
 
 
 
 
CV
 

Opleiding

-         Postdoctorale Accountantsopleiding, Universiteit van Amsterdam,diploma 1985

-         Bedrijfseconomie, Universiteit van Amsterdam, diploma 1983

-         Doorlopend:  Diverse trainingen in zowel vakinhoudelijke als persoonlijke –vaardigheden

-         Recentelijk: training IFRS en SOX

 

Werkervaring

Uitgevoerde interim-opdrachten

 

01-2007 –  heden           Incasso- en gerechtsdeurwaarderorganisatie

                                          -  Financieel Directeur

                                          -  Financieel-juridische input new business

                                          -  Opzetten systematiek risicomanagement, AO/IC, managementinformatie

                                          -  Procesoptimalisatie

                                          -  Financiële gezondmaking

                                          -  Jaarverslaglegging

 

05-2006 –  01-2007       Klussenbedrijf

-   Inzichtelijk maken financiële situatie van de BV ten behoeve van de aandeelhouder, mede in verband met gedwongen vertrek Algemeen Directeur

-   Opzetten en implementeren Management Informatie Systeem en verbeteren administratieve organisatie

-   Herinrichting boekhouding

-   Begeleiding van de verkoop van de BV

 

03-2006 – 09-2006       Sociale werkvoorziening

-      Verbetertraject administratieve organisatie en informatievoorziening Technische en Facilitaire Dienst

-      Begeleiding verkoop van een dochteronderneming

-      Verbetering Administratieve organisatie personeels en salarisadministratie

                           

01-2006 – 02-2006       Waterbedrijf

-      Vanuit een achterstandssituatie de jaarcijfers tot stand brengen

-      Consolidatie ten behoeve van jaarrekening

 

12-2002 – 04 2004        Aannemingsbedrijf in Metselwerken,        

-      Algehele advisering en begeleiding bij de oprichting van de onderneming(bedrijfsplan, financiering, oprichting BV, etc.)

-      Begeleiding gedurende het eerste exploitatiejaar m.b.t. financiële administratie, projectadministratie, loonverwerking, fiscale zaken

 

Functies in vast dienstverband

 

 09-1999 – 10-2005      Sociale werkvoorziening:  Directeur Middelen/Concerncontroller

-      Financieel eindverantwoordelijk, tevens verantwoordelijk voor automatisering, facilitaire dienst, inkoop en magazijn

-      Direct en indirect leidinggevend aan circa 120 personen

-      Lid van directieteam, plaatsvervanger algemeen directeur

-      Aanspreekpunt bij diverse ambtelijke en bestuurlijke overlegvormen met meerdere overheidsinstanties, voornamelijk gemeentelijk

-      Verantwoordelijk voor financiële onderbouwing bij investeringen, samenwerking met zakelijke partners, etc.

-      Bijdrage aan professionalisering van de organisatie

 

Projecten:

-      Projectleider fusie

-      Omvorming van traditionele lijnorganisatie naar unit structuur

-      Diverse verbeterprojecten op het gebied van AO en automatisering

 

09-2002 – heden          Aannemingsbedrijf in Metselwerken: DGA

-      Oprichting van de onderneming (bedrijfsplan, financiering, oprichting BV’s , etc.)

-      Eindverantwoordelijk voor financiën, financiële administratie, projectadministratie, loonverwerking, fiscale zaken

-      Medeverantwoordelijk met compagnon voor totale beleid

 

 

07-1991 – 09-1999       Afvalverwerker: Financieel Manager/Concerncontroller

-    Financieel eindverantwoordelijk, tevens verantwoordelijk voor automatisering en inkoop

-    Eindverantwoordelijk voor alle administraties, consolidatie, rapportages en controlling van de onderneming zelf, haar dochters en joint ventures

-    Opzetten en begeleiden nieuwe dochters en joint-ventures (juridische en fiscale aspecten, financiering, exploitatieberekeningen, etc.)

-    Direct en indirect leidinggevend aan 15 tot 25 personen

-    Lid van management team respectievelijk directieteam, AVA en RVC vergaderingen

 

Projecten:

-    Voorbereiding, bouw en vervolgens exploitatie van een verbrandingsinstallatie van ruim € 400 mln. (o.a. financiering, exploitatiemodel, verwerkingscontracten, energiecontract, juridische structuur)

-    Idem ten aanzien van joint ventures en dochters, ondermeer gesloten composteringsinstallaties, bouw- en sloop afval verwerking, boorgruisverwerking, scheidingsinstallaties

-    Begeleiding van het verkoopproces van de aandelen van de onderneming

 

04-1988 – 07-1991       Productiebedrijf van oproepapparatuur, mobiele telefonie (inclusief ontwikkeling en verkoop), dochter van multinational: Hoofd Economische Afdeling

-    Verantwoordelijk voor ondermeer begroting, AO, financiële analyses en rapportages, kostprijsberekeningen, automatiserings-projecten, investeringsanalyses, projectcalculaties en rapportages

-    Leidinggevend aan 2 medewerkers

 

Projecten:

-    Implementatie van MRPII-systeem

 

09-1985 – 04-1988       Bankinstelling (hoofdkantoor):  Kredietaccountant

-    Investigations en bijbehorende rapportages bij kredietrelaties, van eenmanszaak tot beursfonds ten behoeve van kredietbeslissingen

-    Aanvullende advisering ten behoeve van kredietbeslissingen

-    3 maanden volledig meegedraaid op het kredietbedrijf

 

09-1983 – 09-1985       Accountantskantoor: Hoofdassistent/Controleleider

-    Controlewerkzaamheden jaarrekening

-    Aansturing controleteams

-    Beoordeling administratieve organisatie (AO)

-    Afzonderlijke AO-opdrachten

 

 
 

OndernemingsAdvisering Nieuwenstein B.V. OAN

Meeuwenweg 19, 7938 PR Nieuw Balinge

Tel. 06-20622912  nieuwenstein@worldonline.nl